Další dodavatel energií končí

Společnost innogy Slovensko se sloučí se společností Východoslovenská energetika (VSE). V pátek to schválila jejich valná hromada, jakož i valná hromada VSE Holding. V tiskové zprávě o tom informovala VSE a.s.

Společnost innogy Slovensko se zruší bez likvidace formou sloučení s VSE, která bude jejím právním nástupcem. Sloučení nastane zápisem do Obchodního rejstříku (OR) SR, přičemž očekávaný den zápisu je 1. července 2022.

Transakce podle společnosti nebude mít žádný dopad na zákazníky ani na obchodní partnery. \“Všechna práva a povinnosti převezme VSE jako nástupnická společnost,\“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel VSE Juraj Bayer.

Quality control on Power station at dusk

Společnost innogy Slovensko bude svým zákazníkům z řad domácností i firem a organizací dodávat zemní plyn do června 2022. Od července, respektive dnem zápisu transakce do OR SR, bude jejich dodavatelem VSE, která je držitelem oprávnění k dodávkě zemního plynu. Totéž platí i pro další produkty a služby. „Forma sloučení nám umožní nadále poskytovat kvalitní služby tak, aby zákazníci nepocítili žádnou změnu. Zákazníci nemusí činit žádné kroky, VSE plynule převezme všechny závazky innogy Slovensko včetně dodávky zemního plynu na celém území země i nabídku dalších produktů a služeb,“ zdůraznil Bayer.

Zákazníci, kteří jsou odběrateli zemního plynu od jedné a elektřiny od druhé společnosti, tak budou mít už jen jednoho dodavatele. Ke komunikaci mohou zákazníci využívat především webovou stránku www.vse.sk, online službu Webcentrum či linku VSE.

„Naší prioritou je podporovat lokální značky a zákazníkům přinést výhody jedné silné a stabilní společnosti – VSE,“ uvedl Bayer k důvodům transakce.

VSE současně rozhodla o změně obchodního jména své dceřiné společnosti innogy Solutions, a to také k 1. červenci 2022. Nově bude mít název VSE Solutions s.r.o.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram