Rozsáhlé změny vlaků si vyžádá nepřetržitá výluka na železniční trati

Podle informací ZSSK jde o komplexní rekonstrukci železničního svršku pro dosažení plynulého a bezpečného provozu. „Realizací stavby odstraníme poruchy na infrastruktuře, které vznikají z důvodu nestability svahu. Opravíme 4 106,87 m kolejového svršku a celkově vyměníme téměř 800 metrů kompletně sesunutých úseků, které v některých místech dosahují až 10 metrů do výšky. Železniční trať Hul – Úľany nad Žitavou v dotčeném území překlenuje původní nivy vodních toků Žitava, Liska a Křenovka, které meandrovali a proplétali se. Po jejich regulaci v roce 1959 a přemístění do umělých kanálů trať křižuje vodní tok zregulované Žitavy ocelovým příhradovým mostem. Původní most byl přestavěn na most s průběžným štěrkovým lůžkem, nové pražcové podloží a nadvýšení násypu v upravovaných úsecích nevyhovuje současným podmínkám a dochází k jeho deformaci. Rekonstrukcí odstraníme nechvalné POTR-e (přechodné omezení traťové rychlosti),“ uvedla mluvčí ŽSR Ria Feik Achbergerová.

Železniční společnost Slovensko ZSSK ve spolupráci s rakouským dopravcem OEsterreichische Bundesbahnen OEBB vypraví autovlak do Splitu s kapacitou 20 míst pro přepravu osobních automobilů maximum

Aktuálně se na plánovaném rekonstruovaném úseku tratě, který má 7,8 km (úsek Úľany nad Žitavou – Hul, úsek Beša – Horní Pial), jezdí jak uvádí ZSSK dlouhodobě omezenou traťovou rychlostí, maximálně však do 50 km/hod. Ukončením rekonstrukce tratě Šurany – Levice nastane vítaná změna v podobě zkvalitnění infrastruktury na tomto úseku, která pomůže k plynulejší vlakové dopravě na jižní trase.

Passenger train moves along the lake at autumn morning. Karelia. Russia.

Modelový příklad: Pro cestující ze Šurian do Levic a zpět budou jezdit v hodinovém intervalu autobusy NAD. V ŽST Levice bude možný přestup ve dvouhodinovém intervalu na rychlíky směr Kozárovce, Zvolen a Banská Bystrica a rovněž ve ŽST Šurany bude možný přestup ve dvouhodinovém intervalu na rychlíky směr Šaľa a Bratislava a osobní vlaky směr Nové Zámky. Jízdní doba NAD se v úseku Šurany – Levice prodlouží oproti rychlíkům o 30 minut a oproti osobním vlakům o 10 minut.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram