SPU rekonstruuje svou mateřskou školu

Slovenská zemědělská univerzita (SPU) v Nitře v rámci modernizace infrastruktury začala s obnovou části severního křídla národní kulturní památky na tamní Hospodářské ulici. Sídlí v ní Mateřská škola SPU. Rekonstrukce ve výši 200.000 eur ze zdrojů státního rozpočtu zahrnuje obnovu střešní krytiny, opravu a obnovu vnitřních rozvodů elektřiny a zdravotechniky, opravu vnitřních omítek a podlah. Informoval o tom prorektor SPU pro investiční rozvoj Tomáš Tóth.

Přípravné a projektové práce musely brát v úvahu skutečnost, že jde o národní kulturní památku. Jak konstatoval Tóth, v rámci rekonstrukce bude třeba zachovat památkově-hodnotný krov, tvar střechy, sklon jednotlivých střešních rovin, použít identické stavební krycí materiály, včetně všech detailů, jakož i zachovat a umělecko-řemeslně obnovit všechny památkově hodnotné prvky a detaily kulturní památky.

Rekonstrukce bude trvat do konce srpna letošního roku. Během ní je podle mluvčí univerzity Renáty Chosraviové provoz mateřské školy dočasně umístěn do náhradních prostor v rámci Fakulty zahradnictví a krajinného inženýrství. Mateřská škola je zřízena od roku 1964, SPU je jejím zřizovatelem od začátku září 2021. Edukace má vlastní školní vzdělávací program Klásek, který se řídí státním vzdělávacím programem pro preprimární vzdělávání.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram