Diamantová planeta

Nejznámější drahokamy na Zemi mají podle astronomů novou konkurenci v podobě planety tvořené převážně diamantem v celém vesmíru.

Cizí planeta, takzvaná „superzemě“, se jmenuje 55 Cancri e a byla objevena v roce 2004 kolem blízké hvězdy v naší galaxii Mléčné dráhy. 

Po odhadu hmotnosti a poloměru planety a po prozkoumání složení její hostitelské hvězdy vědci nyní tvrdí, že kamenný svět je složen převážně z uhlíku, železa, karbidu křemíku a případně i křemičitanů.

Nejméně třetinu hmotnosti planety pravděpodobně tvoří čistý diamant. 55 Cancri e je první pravděpodobnou „diamantovou planetou“. Planety podobné již zmiňovaná 55 Cancri se složením liší od naší Země, která má málo uhlíku.

55 Cancri e je takzvaná superzemě, jejíž poloměr je dvakrát větší než poloměr naší planety a hmotnost osmkrát větší. Kolem své hostitelské hvězdy se pohybuje velmi rychle a plný oběh vykoná za pouhých 18 hodin a Zemi to trvá 365 dní.

Latest articles

Similar articles

Subscribe to our newsletter

Instagram